VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV

NAŠE SLUŽBY

Výstavba rodinných domov 

Naša stavebná spoločnosť RK-REAL GROUP s.r.o má bohaté skúsenosti v oblasti výstavby rodinných domov.

Váš vysnívaný budúci domov Vám vieme zrealizovať do štádia stavby podľa Vášho priania a teda je jedno či sa rozhodnete pre hrubú stavbu , holodom alebo na odovzdanie domu na kľúč.

Zaoberáme sa prevažne výstavbou moderných rodinných domov v zmysle individuálnych projektov, ale klientovi vieme ponúknuť aj realizáciu rodinného domu katalógového typu.

Zabezpečujeme všetky služby spojené s výstavbou  rodinných domov od úvodného výkopu až finálne oplotenie.

 

 

HOLODOM

.

HRUBÁ STAVBA

.

DOM NA KĽÚČ

.

VÝKOPY

Výkopové práce realizujeme vlastnými strojmi JCB do rôznych šírok a hĺbok základových pásov a jám, pre všetky typy rodinných domov a občianskych vybaveností.

 • Zemné práce
 • Výkopové práce
 • Doprava sypkých materiálov
 • Príprava pozemkov pre stavebné práce
 • Výkopy vodovodných, plynových elektrických a kanalizačných prípojok
 • Terénne úpravy
 • Výkopy jám rôznych rozmerov (pivnice,žumpy,bazény,šachty a iné)
 • Výkopy základov a základových pásov
 • Úpravy záhrad
 • Základy pre ploty
 • Oporné múry

ZAKLADANIE

Podľa projektovej dokumentácie zhotovujeme rôzne druhy zakladaní stavieb od klasických základových pásov a pätiek, základových dosiek až po špeciálne zakladanie na pilótach.

 • Posúdenie a návrh optimálneho spôsobu zakladania
 • Geologický prieskum
 • Hydroizolácie spodnej stavby
 • Základové dosky
 • Základové pásy (betónové, železobetónové),
 • Odborné geotechnické konzultácie
 • Návrh úpravy a výmeny nevhodných povrchových objemovo nestálych vrstiev podložia
 • Overenie kvality základových škár 
 • Vyhotovenie hĺbkových pilótových základov
 • Vŕtané železobetónové pilóty
 • Spevnenie základov
INŽINIERSKE SIETE

Realizujeme privedenie a napojenie všetkých druhov inžinierských sietí v zmysle platných noriem a predpisov .

 • Všetky zemné práce spojené s výstavbou IS
 • Privedenie a napojenie na vodovodné siete
 • Privedenie a napojenie na kanalizačné siete
 • Privedenie a napojenie na elektrické siete
 • Privedenie a napojenie na plynové siete
 • Privedenie a napojenie na komunikačné siete
HRUBÁ STAVBA

Realizujeme výstavbu rodinných domov aj do štádia hrubej stavby so všetkými požadovanými činnosťami

 

 • Obvodové a nosné múry
 • Vodorovné nosné konštrukcie podlaží (strop, deka)
 • Nosná konštrukcia schodiska
 • Debnenie systémom DOKA
 • Priečky
 • Komín
 • Strecha (nosná konštrukcia + krytina)
 • Klampiarske konštrukcie (montáž rýn a zvodov, oplechovanie komínov, balkónov a atík)
POTERY

Realizujeme potery pre rodinné domy s viacerých dostupných materiálov do rôznych hrúbok.

 

 •  Cementové potery
 •  Liate potery – anhydrity
 •  Spádové potery
 •  Polystyrénbetóny
 •  Penobetóny
SDK

Ponúkame aj širokú paletu prác so sadrokartónom.

 

 • Svetelné rampy
 • Obklady podkrovia
 • Kazetové podhľady
 • Špeciálne systémy
 • Frézovanie hrán SDK
 • Sádrové omietky
 • Deliace priečky
ObKLADY

Realizujeme pokládky dlažby a takisto uloženie obkladov stien všetkých druhov dlažieb a obkladov.

 

 • Keramické obklady a dlažby
 • Prírodné obklady a dlažby
 • Obklady a dlažby z umelého kameňa
KÚRENIE A VZT

Dodávame rôzne systémy vykurovania rodiných domov.

 

 • Vykurovanie plynom
 • Vykurovanie olejom
 • Vykurovanie drevom
 • Tepelné čerpadlá
 • Vykurovanie elektrinou
ELEKTROInŠTAL.

 Zhotovujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov.

 

 • Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • Prípojky a napojenia na elektrinu
 • Montáž zásuviek
 • Montáž vypínačov a svietidiel
 • Kompletácia elektroinštalácií
STRECHY

Zastrešujeme rodinné domy s rôznymi strechami a takisto z viacerých materiálov

 

 • Jednoplastové strechy
 • Dvojplášťové strechy
 • Ploché strechy
 • Inverzné strechy
 • Betónové krytiny
 • Pálené krytiny
 • Plechové krytiny
 • Asfaltové izolácie
ZATEPLeNIE

Zateplujeme budovy oboma požívanými typmi zatepľovania

 

 • Zatepľovanie polystyrénom
 • Zatepľovanie minerálnou vlnou
OKNÁ

V subdodávke pre Vás zhotovíme podľa Vašich nárokov výplne otvorov (okien, vonkajších dverí) z plastu, dreva, hliníku, či z kombinácií týchto materiálov.

ZÁMOČNICTVO

Dodávame remeselné zámočnícke a kováčske práce

 

 • Interiérové schodiská
 • Zábradlia
 • Výplne oplotení
 • Exteriérové brány
OPLOTENIE

Realizujeme oplotenia budov z rôznych materiálov.

 

 • Poplastované pletivá
 • Režné murivá
 • Kamenné múry
 • Betónové tvárnice
 • Omietané ploty

RK-REAL GROUP s. r. o.
Gogoľova 326/18
Bratislava - mestská č. Petržalka 851 01

IČO: 50979361
DIČ: 212 056 5546
IČ DPH: SK2120565546

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK47 0200 0000 0042 1783 8558

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK34 7500 0000 0040 2637 7090

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0051 4337 8361

+421 911 12 13 18
info@rkreal.sk

Napíšte nám